Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

25.5.2018


Rekisterin pitäjä

Mecco-verstas

Perätie 10

41900 Petäjävesi

minna[at]mecco-verstas.fi

Y-tunnus 1961883-9


Rekisteristä vastaava henkilö

Minna Ratilainen

minna[at]mecco-verstas.fi

040 702 1400


Rekisterin nimi

Mecco-verstaan asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa asiakkaiden tilausten käsittely, toimittaminen, laskuttaminen ja arkistointi sekä asiakassuhteen hallinta.

Rekisteriä käytetään myös mahdollisesti kadonneiden pakettien seurantaan.

Tietoja ei käytetä markkinointiin ilman asiakkaan suostumusta.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimus asiakkaan kanssa, joka syntyy kun asiakas tekee tilauksen.


Henkilötietoryhmät

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

-asiakkaan nimi

-osoite

-puhelinnumero

-sähköpostiosoite

-tiedot käsitellyistä tilauksista

-tilausten mahdolliset Postin seurantatiedot


Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötiedot perustuvat asiakkaan itse ilmoittamiin tietoihin verkkokaupassa tilausta tehdessään tai asiakkaan kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostilla antamiin tietoihin asiakkaan pyytäessä lisää tietoja tai ostaessa tuotetta.

Muita säännönmukaisia tietolähteitä ei ole.


Henkilötietojen säilyttäminen

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään lain velmoittamalla tavalla. Kirjanpitolaki velvoittaa säilyttämään tietoja tietyn ajan.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä kolmansille osapuolille.

Rekisterinpitäjällä on oikeus ilmoittaa tilauksen käsittelyyn tarvittavat asiakkaan tiedot Postille.

Rekisterin tietoihin pääsee rekisteriä hoitava henkilö ja tarvittaessa tietojärjestelmän ylläpitäjät sekä verkkokaupan, maksunvälityksen ja kassasovelluksen palveluntarjoajat.


Tietojen oikaiseminen

Rekisterin pitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai rekisterissä olevan henkilön pyynnöstä.


Rekisteröidyn oikeudet ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa kaikki hänestä asiakasrekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista jos asiakas kiistää tietojensa paikkansa pitävyyden, käsittely on lainvastaista, henkilötietoja ei enää tarvita niiden alkuperäisiin käsittelytarkoituksiin ja muissa tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa kuvatuissa tilanteissa.

Rekisterin tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Rekisteri on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Järjestelmään tallennetun rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee vain rekisteriasioista vastaava henkilö.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle


Mikäli rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyyn liittyvä toiminta ei rekisteröidyn mielestä ole soveltuvien tietosuojalakien mukaista tai mikäli rekisterinpitäjä ei rekisteröidyn mielestä ole riittävällä tavalla varmistanut oikeuksien toteutumista, voi hän tehdä kantelun tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle.